Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı


MEVCUT DURUM ANALİZİ VE POTANSİYEL RİSK TESPİT ÇALIŞMALARI

Planlanan yatırımın başlangıç aşamasında mevzuata dayalı idari ve hukuksal risklerin değerlendirilmesi ve riskleri minimize eden en kısa yol haritasının planlanması


İİZİN LİSANS SÜREÇ YÖNETİMİ

Yatırımcı adına önlisans ve lisans başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuruların yapılması, başvuruların takibi ve ilgili idarelerden alınan geri bildirimlere göre sürecin tamamlanması

MÜLKİYET YÖNETİMİ (Kamulaştırma, İrtifak Hakkı, Kiralama vb..)

Yatırımın yapılmasının planlandığı arazi/arsanın mülkiyet/kullanım hakkı edinimi öncesi mevcut durum analizi yapılarak, mülkiyet /kullanım hakkının en sorunsuz şekilde edinimi için gerekli yol haritasının belirlenmesi.

İMAR PLANI SÜREÇ YÖNETİMİ

İmar Planlarının hazırlanması öncesi gerekli bilgi ve dokümanların temini, hazırlanan planların incelenmesi, plan onama kurumuna gerekli başvuruların yapılması ve planların onaylatılması, kurum görüşlerinin takibi ve sonlandırılması,

ÇED SÜREÇ YÖNETİMİ

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği gereği alınması gereken “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” veya “ÇED OLUMLU” kararının alınması için gerekli çalışmaların yönetilmesi

PROJE YÖNETİMİ

Mimari Projeler

-Mimari ön proje ve perspektif görseller
-Mimari ruhsat projeleri
-İlgili yerlerden sistem detayları
-Statik kaba metraj
Statik Projeler
-Betonarme binaların ve istinat duvarlarının ruhsat projeleri, betonarme hesap raporları
-Çelik konstrüksiyonla çözümleri
Mekanik Tesisat Projeleri
-Sıhhi tesisat ve yağmur suyu drenajı projeleri
-Yangın tesisatı projeleri
-Isı yalıtım raporları
-Isıtma ve soğutma projeleri
-Tesis içi gaz ve sıvı akış projeleri
Otomasyon Projeleri
- Sistem otomasyon senaryolarının hazırlanması ve ilgili otomasyon firmasıyla çalışılarak, tesis işleyiş aşamalarının otomasyon programına tanımlanması.
- Mimari, Mekanik, Elektrik, Otomasyon projelerini uygulayan firmaların saha kontrollüğünün yapılması.
Tarımsal Üretim


Katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretimi alanında yapacağımız çalışmalar ile faaliyet göstermeyi amaçlamaktayız.