Arsu Danışmanlık, Tarım ve Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji yatırımlarında- gerek lisanslı gerekse de lisanssız- sayısı onlara varan -zaman zaman geçebilen- farklı disipline ait çalışma konularının bir hiyerarşi ve eşgüdüm içerisinde, zaman zaman ise aynı anda çalışmaları gerekmektedir.

Elbette ki, yenilenebilir enerji yatırımına girişen her bir yatırımcının bu disiplinlerden ayrı ayrı, gerekli hizmeti alabilme beceri ve kapasitesi mevcuttur.

Ancak unutulmaması gereken, tüm bu disiplinlerin bir koordinasyon ve iş sırası çerçevesinde çalışması gerektiğidir. Böylece olası zaman kayıplarının önüne geçilebilir, aynı zamanda planlanan bütçe içerisinde yatırım süreci tamamlanabilir.

ARSU olarak iş ortaklarımızı bu amaca yöneltme noktasındaki becerimiz ile ön plana çıkmaktayız.